سفارت
•  آرژانتين
88718294   
  ميدان آفريقا - ساختمان آليـتاليا
•  آلمان
33114111-4   
  خيابان فردوسي ، روبروي بانك مركزي
•  آذربايجان
22212554  
  خيابان ملك
•  اردن هاشمي
88088356  
  خيابان بخارست ، شماره 8
•  ارمنستان
66704838  
  خيابان انقلاب ، خيابان رازي ، خيابان شهريار ، پلاك 10
•  اروگوئه
22052030   
  خيابان آفريقا ، خيابان عاطفي شرقي ، پلاك 45
•  ازبكستان
22299780  
  پاسداران ، اقدسيه
•  اسپانيا
88714575-6   
  خيابان قائم مقام فراهاني ، جنب تهران كلينيك
•  استراليا
88724456-7  
  خيابان بخارست ، كوچه 23
•  اسلواك
22411164   
  خيابان وليعصر ، خيابان شهيد فلاحي ، شماره 38
•  اتريش
88710753   
  ميدان آفريقا ، شماره 78
•  افغانستان
88737151   
  خيابان دكتر بهشتي ، نبش خيابان 4
•  اكراين
88034119  
  ونك
•  امارات متحده عربي
88781333-4  
  خيابان وليعصر ، شماره 4355
•  اندونزي
88716865   
  خيابان قائم مقام فراهاني ، شماره 210
•  انگلستان
66705011-9   
  خيابان نوفل لوشاتو ، بابي ساندرز
•  ايتاليا
66726955-7   
  خيابان ایتالیا
•  ايرلند
22297918   
  فرمانيه ، خيابان كامرانيه شمالي
•  بحرين
88773383   
  بزرگراه آفريقا ، قبل از چهارراه جهان كودك ، شماره 248
•  برزيل
88033498  
  ميدان ونك ، بعد از بزرگراه كردستان ، شماره 58
•  برونئي دارالسلام
88784238   
  بزرگراه آفريقا ، خيابان بابك بهرامي ، شماره 60
•  بلغارستان
88775037  
  خيابان وليعصر ، خيابان توانير ، كوچه نظامي گنجوي
•  بلژيك
22049247   
  خيابان فرشته ، خيابان شبديز ، شماره 155 و 157
•  بنگلادش
88772979-80  
  خيابان گاندي شمالي ، خيابان پنجم ، شماره 14
•  بوركينافاسو
88755295   
  خيابان آفريقا
•  پاكستان
66941388-91   
  خيابان فاطمي ، جمشيد آباد ، خيابان اعتمادزاده ، شماره 1
•  پرتغال
22543237  
  دروس ، خيابان هدايت ، كوچه روزبه ، شماره 13
•  تاجيكستان
22299584  
  خيابان شهيد باهنر ، خيابان شهيد زينالي
•  تايلند
77531433   
  خيابان بهارستان ، روبروي بيمارستان طرفه ، كوچه باشگاه
•  تركمنستان
22542178  
  خيابان پاسداران ، خيابان گلستان پنجم ، شماره 39
|  1   |  2   |  3