نظرسنجی
1- درتابستان امسال مایلید به کجا سفر کنید ؟
مالزی و سنگاپور
قبرس
ارمنستان
آنتالیا
2- نظر شما درباره سایت آرین توریست چیست ؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
3- نظر شما درباره پاسخگویی به سوالات و پیگیری سفارشات سایت چیست؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف